Συναντώ τη Διαφορετικότητα

Μαρίαννα Κανδεράκη

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TED115
Κατηγορία Κατάρτισης: Χρήσιμο Υλικό για Εκπαιδευτές Παιδιών ΡΟΜΑ » Κατάρτιση

Ενότητες

Υλικό Αναφορά
> Συναντώ τη Διαφορετικότητα

Περιεχόμενα

  1. Υλοποίηση εργαστηρίου
  2. Παιχνίδι  « Είμαι κάποιος άλλος»
  3. Περιστατικά ζωής
  4. Αναστοχαστικές Ερωτήσεις

Ημερολόγιο