Εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ - Υπηρεσία Τηλεκατάρτισης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εκπαίδευση Δασκάλων - Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (TED122)ΚΕΔΑ-ΡΟΜΑ
.
Εκπαίδευση Καθηγητών - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (TED102)ΚΕΔΑ-ΡΟΜΑ
Εκπαίδευση Νηπιαγωγών (TED100)ΚΕΔΑ-ΡΟΜΑ
.
Εκπαιδευτικές παραινέσεις για την Προσχολική Εκπαίδευση (TED124)ΚΕΔΑ-ΡΟΜΑ
.