ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΜΑ ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Υλικό Αναφορά
> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΜΑ ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Περιεχόμενα

  1. Αλυσίδα
  2. Διάγραμμα του Βεν
  3. Αναπαράσταση  σύγκρισης δύο πραγμάτων