Κριτικός Καταναλωτής
Διαπολιτισμικό σχέδιο εργασίας: Το ραδιόφωνο (εξώφυλλο)
Διαπολιτισμικό σχέδιο εργασίας: Το ραδιόφωνο (κυρίως κείμενο)

Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ως παιδαγωγική πρόταση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βιωματική – επικοινωνιακή μέθοδο σχετικά με την ενότητα «Το ραδιόφωνο».

Διαπολιτισμικό σχέδιο εργασίας: Το ποδήλατο (εξώφυλλο)
Διαπολιτισμικό σχέδιο εργασίας: Το ποδήλατο (κυρίως κείμενο)

Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ως παιδαγωγική πρόταση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βιωματική – επικοινωνιακή μέθοδο σχετικά με την ενότητα «Το ποδήλατο».

Αφίσα: Το Έξυπνο Περίπτερο
Εργαστήριο: Το Έξυπνο Περίπτερο
Σχέδιο Εργασίας: Το Σκασιαρχείο

Σχέδιο Εργασίας Κινηματογραφικής Ενημερότητας: «Το Σκασιαρχείο»
Μία ταινία ύμνος στα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαιδευτική πράξη.

Ελεύθερος Χρόνος

Αφίσα: Η παιδική χαρά

Τα παιδιά πάνε στην παιδική χαρά, διασχίζουν με ασφαλή τρόπο τον δρόμο και παίζουν με άλλα παιδιά σε μια κλασική παιδική χαρά.

Αφίσα: Ο Γάμος

Ένας μεικτός γάμος χωρίς σαφείς αναφορές σε θρήσκευμα ή πολιτισμό ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους γιορτάζεται με συγγενείς και φίλους του ζευγαριού.

Οικονομικός Εγγραμματισμός