Γνωστικές Περιοχές στην Προσχολική Εκπαίδευση

Οπτικός Αλφαβητισμός - Εγγραμματισμός

Συναναγνωσία

Ο χώρος

Αφίσα: Η Ελλάδα της λαϊκής

Εποπτικό υλικό της ενότητας «Η λαϊκή αγορά» με στόχο τα παιδιά να γνωρίζουν την Ελλάδα μέσα από τα προϊόντα της και τις κατά τόπους διατροφικές συνήθειες.

Ο χρόνος

Αφηγηματικός Λόγος – Προφορικότητα – Ακρόαση

Αφίσα: Το Χάρτινο Σπίτι
Παραμύθι: Ο πόλεμος των μολυβιών

Βίντεο-Παρουσίαση

Παραμύθι: Ο πόλεμος των μολυβιών

Βιντεο-παρουσίαση/αφήγηση του παραμυθιού μέσα από τις σελίδες του «Μικρού Αναγνώστη»

Παραμύθι: Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού

Αφήγηση

Παραμύθι: Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού

Παρουσίαση/αφήγηση του παραμυθιού μέσα από τις σελίδες του «Μικρού Αναγνώστη»

Αφήγηση: Παραμύθια
Αφηγείται ο ηθοποιός Νίκος Κάπιος

Παραμύθια Απ' Όλο Τον Κόσμο
Αφήγηση και μουσική επιμέλεια: Νίκος Ζερβόπουλος

Παραμύθια Του Τζιάνι Ροντάρι
Αφήγηση και μουσική επιμέλεια: Νίκος Ζερβόπουλος

Παραμύθια Του Ευγένιου Τριβιζά
Αφήγηση και μουσική επιμέλεια: Νίκος Ζερβόπουλος