Ο Διάλογος των Πολιτισμών
Το παιδί ανάμεσα στους αιώνες και τους πολιτισμούς

Βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά και εκπαιδευτικούς και προσεγγίζει την έννοια «παιδί» στο χθες και στο σήμερα, εδώ και αλλού.

Θρησκείες και Τέχνες

Βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες φέρνοντάς τους σε επαφή με τις Καλές Τέχνες και τις πιο γνωστές Θρησκείες του κόσμου στο χθες και στο σήμερα.

Νεκρολογία ή διάλογος των πολιτισμών;

Στοιχεία παγκόσμιας γεωγραφίας της εξαθλίωσης

Παγκόσμια διακήρυξη της UNESCO για την πολιτισμική ποικιλότητα