Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά - Το Πρόγραμμα

Με την υλοποίηση του Προγράμματος: «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», επιχειρείται η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που απειλείται με εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίση.

Μέσω του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων με στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία.

 

img

Το Πρόγραμμα θα παρέμβει καθ' όλη τη διάρκειά του σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια στις περιφέρειες: Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.

Στα σχολεία αυτά θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και υποστήριξης. Επιπλέον, θα διανεμηθεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού.

Τελευταία Νέα
img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»