Γλώσσα & Μαθηματικά: παραγωγή διδακτικού υλικού

Νίκη Δεληκανάκη

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TED112
Κατηγορία Κατάρτισης: Χρήσιμο Υλικό για Εκπαιδευτές Παιδιών ΡΟΜΑ » Κατάρτιση

Ενότητες

Υλικό Αναφορά
> Παραγωγή διδακτικού υλικού Γλώσσας & Μαθηματικών


Περιεχόμενα

  1. Θεωρίες μάθησης και διδακτικό υλικό
  2. Σχεδιασμός διδακτικού υλικού στο πλαίσιο των μεθόδων αυτών
  3. Παραδείγματα διδακτικού υλικού
  4. Μαθηματικά παιχνίδια

Ημερολόγιο