Η Ιστορία των Rom

Ειρήνη Γαβριλάκη

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TED117
Κατηγορία Κατάρτισης: Χρήσιμο Υλικό για Εκπαιδευτές Παιδιών ΡΟΜΑ » Κατάρτιση

Ενότητες

Υλικό Αναφορά
> Η Ιστορία των Rom στην Ελλάδα και τον κόσμο

Περιεχόμενα

  1. Καταγωγή
  2. Όνομα
  3. Η διείσδυση στο Βυζάντιο
  4. Οι Rom στη νεότερη Ελλάδα
  5. Το πέρασμα  στην πολύμορφη Ευρώπη
  6. Στη σύγχρονη Ελλάδα

Ημερολόγιο