Σχολικός Εκφοβισμός (Αθηνά Καραβόλτσου)

Αθηνά Καραβόλτσου

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TED118
Κατηγορία Κατάρτισης: Χρήσιμο Υλικό για Εκπαιδευτές Παιδιών ΡΟΜΑ » Κατάρτιση

Ενότητες

 

Υλικό Αναφοράς

1. Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Σχολικού Εκφοβισμού - Καραβόλτσου

 

Περιεχόμενα

1. Γενικές πληροφορίες για το σχολικό εκφοβισμό

2. Χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

3. Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

 

Ημερολόγιο