Στους δρόμους με τους Ρομά

Υλικό Αναφορά
> Τετράπτυχο "Στους δρόμους με τους Ρομά"


Περιεχόμενα

  1. Τεχνίτες και έμποροι
  2. Πατέρας και παππούς μουσικοί οργανοπαίχτες
  3. Μαθαίνω στο σπίτι, στο δρόμο, στο σχολείο