Συναντώ τη Διαφορετικότητα

Υλικό Αναφορά
> Συναντώ τη Διαφορετικότητα

Περιεχόμενα

  1. Υλοποίηση εργαστηρίου
  2. Παιχνίδι  « Είμαι κάποιος άλλος»
  3. Περιστατικά ζωής
  4. Αναστοχαστικές Ερωτήσεις