Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού

 

Υλικό Αναφοράς

1. Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Σχολικού Εκφοβισμού - Καραβόλτσου

 

Περιεχόμενα

1. Γενικές πληροφορίες για το σχολικό εκφοβισμό

2. Χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

3. Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού