header

Παρουσίαση Υλικού Δημοτικού

Βήματα στον κόσμο

ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 1
book

Κωδικός Δ25, Τα κείμενα βιωματικής αναδιήγησης αποτελούν για όλους τους μαθητές τα πρώτα κείμενα προσέγγισης αλλά και συγγραφής στις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Ως τέτοια ορίζονται τα κείμενα που αφηγούνται προσωπικές εμπειρίες, βιώματα και καταστάσεις των παιδιών.
Η ενότητα 1, με αφόρμηση το θέμα και το λεξιλόγιο του αρχικού κειμένου, που ανήκει στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, πραγματεύεται θέματα από τη σχολική ζωή και δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές για διαθεματικές προσεγγίσεις και συζητήσεις ή έρευνες με διαπολιτισμικό χαρακτήρα και κατεύθυνση.

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf17 MB

ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 2
book

Κωδικός Δ26, Στην ενότητα 2, με αφόρμηση ένα κείμενο αυθεντικό και αυτοτελές που προέρχεται από τις σελίδες αλληλογραφίας παιδικής εφημερίδας, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν συναισθήματα μέσα από την αναδιήγηση ονείρων τους, να δημιουργήσουν φανταστικά όνειρα, να τα σχολιάσουν, να τα απεικονίσουν και να τα δραματοποιήσουν. Επίσης το κείμενο αναδεικνύει πολιτιστικά στοιχεία που οδηγούν σε δραστηριότητες πολυπολιτισμικού χαρακτήρα.

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf17 MB

ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 3
book

Κωδικός Δ27, Στην ενότητα 3, και με αφόρμηση ένα απόσπασμα μυθιστορήματος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση από τους μαθητές της δομής ενός ημερολογίου, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ημερολόγιο ή το ημερολόγιο της τάξης τους. Παράλληλα το περιεχόμενο του κειμένου ευαισθητοποιεί τους μαθητές απέναντι σε όλα τα πλάσματα της φύσης.

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf17 MB

ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 4
book

Κωδικός Δ28, Η ενότητα 4 αρχίζει με το απόσπασμα από το «Μικρό Πρίγκιπα». Δίνει την αφόρμηση για παραγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με τη δομή ενός αφηγηματικού κειμένου, την επεξεργασία και την εμβάθυνσή του, καθώς και με την ανάδειξη πληροφοριών για τα συναισθήματα και τις σκέψεις του συγγραφέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λειτουργία του τίτλου και της παραγράφου, όπως επίσης και στο χειρισμό του ενεστώτα και του αορίστου. Επίσης το κείμενο προσφέρεται για δραστηριότητες διαθεματικού περιεχομένου με αφόρμηση την αναφορά στους πλανήτες και τους αριθμούς.

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf17 MB

ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 5
book

Κωδικός Δ29, Στην ενότητα 5 αφόρμηση αποτελεί ένα απόσπασμα διηγήματος, το οποίο οδηγεί τους μαθητές στην αναγνώριση των μερών που συνθέτουν την πλοκή του. Στη συνέχεια, με δραστηριότητες επεξεργασίας και εμβάθυνσης, οι μαθητές περιγράφουν τους ήρωες και τους χαρακτήρες τους, τις αναζητήσεις και τα συναισθήματά τους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια του νοήματος και της παραγράφου.
Τέλος, τα μυθολογικά στοιχεία του κειμένου μπορούν να οδηγήσουν σε διαπολιτισμικές δραστηριότητες με κύριο άξονα τους μύθους και τους θρύλους των λαών.

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf17 MB

Ιστορία Ανθρώπων Δασκάλου

book

Μια διαπολιτισμική πρόταση για το μάθημα της Ιστορίας της Γ΄Δημοτικού που παρουσιάζει, με πλούσια εικονογράφηση και απλή γλώσσα, τους γνωστούς πολιτισμούς της αρχαιότητας. Ο ελληνικός πολιτισμός εξετάζεται παράλληλα και σε διαλεκτική σχέση με τους άλλους αρχαίους πολιτισμούς.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf17 MB

Σειρά Γειά σας

ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1
book

Το «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1» αποτελεί την πρώτη γνωριμία των μαθητών με το σχολείο και τους συμμαθητές τους. Μαθαίνουν της Α-Β και τους αριθμούς καθώς επίσης, και να σχηματίζουν συλλαβές. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο αρχάριο επίπεδο γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο του μαθητή σε μορφή .pdf pdf6,8 MB
Κατεβάστε το βιβλίο του δασκάλου σε μορφή .pdf pdf675 ΚΒ

ΓΕΙΑ ΣΑΣ 2
book

Το «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 2» καλύπτει τη θεματική ενότητα « Το σχολείο μου». Οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με το χώρο του σχολείου, να γνωρίσουν τα πρόσωπα του σχολείου, να κατανοήσουν τη λογική και τη λειτουργία του σχολικού προγράμματος και γενικά να εξοικειωθούν με τη σχολική ζωή. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο αρχάριο επίπεδο γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο του μαθητή σε μορφή .pdf pdf8,8 MB
Κατεβάστε το βιβλίο του δασκάλου σε μορφή .pdf pdf1,2 MB

ΓΕΙΑ ΣΑΣ 3
book

Το «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 3» καλύπτει τη θεματική ενότητα « Η οικογένειά μου-Το σπίτι μου». Τα παιδιά της παρέας συνοδεύουν τους μαθητές στη γνωριμία περιστάσεων καθημερινής οικογενειακής ζωής καθώς και στα είδη κατοικίας εδώ και εκεί, άλλοτε και τώρα. Οι μαθητές παρουσιάζουν και περιγράφουν τις οικογένειές τους, μαθαίνουν να σχεδιάζουν το γενεαλογικό τους δέντρο, ενώ μιλούν και σχεδιάζουν τη γειτονιά τους. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο μεσαίο επίπεδο γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο του μαθητή σε μορφή .pdf pdf10,9 MB
Κατεβάστε το βιβλίο του δασκάλου σε μορφή .pdf pdf2,6 MB

ΓΕΙΑ ΣΑΣ 4
book

Το «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 4» καλύπτει τη θεματική ενότητα « Η καθημερινή μου ζωή» με ιδιαίτερη έμφαση στο χρόνο και στην εναλλαγή των εποχών. Τα παιδιά της παρέας συνοδεύουν τους μαθητές σε περιστάσεις της καθημερινής τους ζωής. Αναλυτικότερα περιγράφουν τις δραστηριότητες των μελών της οικογένειάς τους, αφηγούνται στιγμές της καθημερινότητάς τους, έρχονται σε επαφή με τον παροιμιώδη λόγο καθώς και με μύθους και θρύλους. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο του μαθητή σε μορφή .pdf pdf10,4 MB
Κατεβάστε το βιβλίο του δασκάλου σε μορφή .pdf pdf2,7 MB

Το μικρό μου Λεξικό 1
book Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf1,6 MB
Το μικρό μου Λεξικό 2
book

Το «Μικρό μου Λεξικό 2» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις και δραστηριότητες με κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών, την εκμάθηση και χρήση των ρημάτων. Η ιδιαίτερη και ευχάριστη για τα παιδιά εικονογράφηση έχει ως στόχο την εξάσκηση στην παρατήρηση, τη δυνατότητα προφορικής και γραπτής δημιουργίας ιστοριών.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf1,2 MB

Το μικρό μου Λεξικό 3
book

Το «Μικρό μου Λεξικό 3» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις και δραστηριότητες με κύριο στόχο την εμπέδωση του λεξιλογίου των θεματικών ενοτήτων «Η οικογένειά μου», «Το σπίτι μου» καθώς και την εκμάθηση και χρήση των επιθέτων. Επίσης παροτρύνει τους μαθητές να περιγράψουν και να ζωγραφίσουν τις οικογένειές τους, το σπίτι τους, τη γειτονιά τους. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο τέλος του πρώτου και στην αρχή του δεύτερου επιπέδου  γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf1,7 MB

Το μικρό μου Λεξικό 4
book

Το «Μικρό μου λεξικό 4» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις, κείμενα και δραστηριότητες με κύριο στόχο την προφορική και γραπτή έκφραση των μαθητών σε θέματα της καθημερινής τους ζωής. Παράλληλα ενισχύει τη διαθεματικότητα και τη διαπολιτισμική επικοινωνία, με αφόρμηση τη ροή του χρόνου, την εναλλαγή των εποχών, τις γιορτές και τις παγκόσμιες ημέρες. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο τέλος του πρώτου και στην αρχή του δεύτερου επιπέδου  γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf1,7 MB

Διαβάζω 1
env

Το «Διαβάζω 1» αποτελείται από δώδεκα εικονογραφημένες καρτέλες ελεύθερης ανάγνωσης με προτάσεις κλιμακωτής δυσκολίας. Στόχος του είναι η εξάσκηση και βελτίωση της ανάγνωσης των μαθητών, η κατανόηση του γραπτού λόγου, η εξάσκηση στην παρατήρηση και στην άντληση πληροφοριών, η παραγωγή επικοινωνιακού λόγου, και η εξάσκηση στη δυνατότητα διήγησης ιστοριών μαζί με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών.

Διαβάζω 2
env

Ο φάκελος «Διαβάζω 2» περιέχει τέσσερις εικονογραφημένες ιστορίες και αρκετές δημιουργικές δραστηριότητες. Θεματικός άξονας των ιστοριών είναι η σχολική ζωή και στοχεύει στη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών, στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την παρατήρηση και τις ομαδικές δραστηριότητες, στην εξοικείωση με την προφορική και γραπτή έκφραση των προσωπικών εμπειριών.

Διαβάζω 3
env

Το «Διαβάζω 3» περιέχει δύο βιβλία με εννέα συνολικά εικονογραφημένες διαπολιτισμικές ιστορίες. Στόχος του είναι η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της γλώσσας ως φορέα νοημάτων, η εντόπιση και κωδικοποίηση πληροφοριών. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο τέλος του πρώτου και στην αρχή του δεύτερου επιπέδου  γλωσσομάθειας.

Διαβάζω 4
env

Το «Διαβάζω 4» αποτελείται από αφηγηματικές ιστορίες που έχουν ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τον αφηγηματικό λόγο, τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους, την ευαισθητοποίησή τους σε διαπολιτισμικά θέματα, την έκφραση των συναισθημάτων και προσωπικών σκέψεων. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές του δημοτικού σχολείου αλλά κυρίως στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf10,2 MB

 

Κουτί Μαγεία Α-Β

env

Αποτελείται από είκοσι τέσσερις εικονογραφημένες καρτέλες που απεικονίζουν τα γράμματα της αλφαβήτας καθώς και πρότυπες λέξεις που τους αντιστοιχούν. Μαζί με τις δύο αφίσες (σωστής φοράς των γραμμάτων της ελληνικής γλώσσας – πρότυπες λέξεις) αποτελούν το συνοδευτικό εποπτικό υλικό του «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1». Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη εκμάθησης της αλφαβήτας και της σωστής γραφής των γραμμάτων όπως επίσης ως υλικό δραστηριοτήτων και παραγωγής προφορικού λόγου στην τάξη.
Κατεβάστε το υλικό σε μορφή .pdf pdf1,2 MB