Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1996 και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πανεπιστημιακό Κέντρο για τη μελέτη θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αρχική Σελίδα

Βασικοί στόχοι του ΕΔΑ είναι:

  • Η προώθηση της διαπολιτισμικής διδασκαλίας και έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής φύσεως
  • Η συνεργασία με αντίστοιχα πανεπιστημιακά και ερευνητικά Κέντρα
  • Η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στα μέλη ης ελληνικής και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας με τη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, συμποσίων και συνεδρίων.

Προγράμματα

img
img
Ένταξη παιδιών Παλιννοστούντων & Αλλοδαπών
στο σχολείο για την Α/θμια Εκπαίδευση
Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά