Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1996 και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πανεπιστημιακό Κέντρο για τη μελέτη θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ερευνητικά Προγράμματα

ΤΟ ΚΕΔΑ έχει αναλάβει την υλοποίηση 3 προγραμμάτων:

Παρουσίαση Στοιχείων του Προγράμματος «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών»

pdf Περίοδος 1997 - 2000

pdf Περίοδος 2002 - 2004

pdf Περίοδος 2006 - 2008