Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1996 και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πανεπιστημιακό Κέντρο για τη μελέτη θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτική Πράξη»
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 640 ωρών

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής, με πάνω από είκοσι χρόνια ερευνητικής και διδακτικής εμπειρίας στο χώρο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, υλοποιεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο:
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτική Πράξη»

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ξεκινάει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020, υλοποιείται εξ' αποστάσεως (e-class κλπ), διαρκεί 9 μήνες (640 ώρες) και παρέχει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και συνοδευτική βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης (βαθμοί ECVET 25.6).

Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στον Οδηγό Σπουδών: https://bit.ly/DIAPOLITISMIKI_StudyGuide
Οι εγγραφές άρχισαν - εδώ θα βρείτε την αίτηση: https://bit.ly/DIAPOLITISMIKI_REGISTER