Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1996 και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πανεπιστημιακό Κέντρο για τη μελέτη θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Επικοινωνία

Διευθυντής ΚΕΔΑ: 2013 - σήμερα: Γ. Παπακωνσταντίνου, Αν.Καθηγητής Παιδαγωγικής
  1997 - 2013: Γ. Μάρκου, Καθηγητής Παιδαγωγικής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χρήστος Παρθένης
Διεύθυνση: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής
Φιλοσοφική Σχολή - 5ος όροφος,
Κυψέλη 505 – 506,
Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου, TK 15784
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-7277516, 210-7277886
email: ieslab@eds.uoa.gr