Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1996 και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πανεπιστημιακό Κέντρο για τη μελέτη θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Π.Μ.Σ. «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»

[21/5/2020]
Άρχισαν οι εγγραφές για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου». Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα: http://thepae.ppp.uoa.gr/.

Μεταπτυχιακό: Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου