Ιούνιος 2019: Συμμετοχή του επιστημονικού υπευθύνου στην ημερίδα “Social Inclusion Revisited: Role Modeling in Education”, στο πλαίσιο του Erasmus + (Ναύπλιο 9-12 Ιουνίου 2019)

Το πρόγραμμα

Balancing unity and diversity - Roma children in Greece

Education of Roma children - events in camps

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»