Επιμόρφωση

  Επιμορφωτικά Βιωματικά Εργαστήρια 2013 - 2014

  Προγραμματισμός Επιμορφώσεων 2012 - 2013

Σχολικός χώρος και διαπολιτισμική παιδαγωγική


 

img

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες που διεξήχθησαν  στο Πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» κατά την πενταετία 2010 - 2015 στόχευαν:

Α. στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης πάνω σε θέματα:

 • διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • παιδαγωγικής πρακτικής
 • ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 • διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • σύγχρονων διδακτικών μοντέλων και  προσεγγίσεων

Β. στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σχετικά με τους στόχους του Προγράμματος, τις στρατηγικές, τη δυναμική, τις  προσδιορισμένες δράσεις του.

Ειδικότερα οι επιμορφωτικές δραστηριότητες διακρίνονται σε:

 • Γενικές, οι οποίες απευθύνονται στα Στελέχη Εκπαίδευσης και τους συνεργάτες του Προγράμματος,
 • Εισαγωγικές, πρόκειται για επιμορφωτικές συναντήσεις που αναφέρονται στην προβολή και εφαρμογή του διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και
 • Τακτικές, οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένους θεματικούς κύκλους, όπως:
  • Πολυπολιτισμική κοινωνία και διαπολιτισμικότητα,
  • Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού Ρομά,
  • Καλές πρακτικές εφαρμογής του διδακτικού υλικού που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ,  για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης,
  • Θεωρητικές και πρακτικές όψεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σχολείων στα οποία φοιτούν Ρομά μαθητές
  • θέματα παιδαγωγικής, διδακτικής και μεθοδολογίας

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες έγιναν ανά περιφέρεια και ειδικότερα:

 • στην Αττική
 • στη Στερεά Ελλάδα
 • στην Πελοπόννησο
 • στην Κρήτη
 • σε νησιά Βορ. και Νοτ. Αιγαίου
 • στη Θεσσαλία
 • στην Ήπειρο
 • στα Ιόνια νησιά

Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν εκτός σχολικού ωραρίου σε δημοτικά σχολεία που είχαν επιλεγεί ως επιμορφωτικά κέντρα και ήταν τα κάτωθι:

 • 87ο Δημ. Σχ. Αθηνών (Διαπολιτισμικό)
 • 7ο Δημ. Σχ. Ασπροπύργου
 • 1ο Δημ. Σχ. Ζεφυρίου
 • 2ο Δημ. Σχ. Μεγάρων
 • 10ο Δημ. Σχ. Χαλκίδας
 • 4ο Δημ. Σχ. Θήβας

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν ενδοσχολικές ενημερωτικές συναντήσεις σε σχολεία απομακρυσμένα από τα επιμορφωτικά κέντρα.

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»