Εκπαιδευτικό Υλικό

img Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του Προγράμματος θα χρησιμοποιείται εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υλικό.
Το υλικό αυτό τυπώνεται από τον ΟΕΔΒ και η διανομή του αποτελεί μέριμνα του Προγράμματος μας. Πρόκειται για 21 τίτλους βιβλίων που έχουν επιλεγεί από το σύνολο του υλικού που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια Υλοποίησης Προγραμμάτων του ΚEΔΑ και απευθύνονται σε μαθητές ρομά Προσχολικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας.
Χρησιμοποιείται, επιπλέον, υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος "Εκπαίδευση
Τσιγγανοπαίδων" (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, 2007.

 

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»