Σχετική νομοθεσία

doc ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 11684/Γ1/10-9-2008

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»