Δημοσιότητα Έργου

img

Η δράση δημοσιότητας αφορά σε ενέργειες διάχυσης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της παρέμβασης προς την ευρύτερη κοινότητα κυρίως σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης στοχεύουν αφενός στην εξοικείωση και στήριξη της παρέμβασης από την τοπική κοινωνία και αφετέρου στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και διακρίσεων σε βάρος των μαθητών Ρομά και του στιγματισμού τους, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την αποδοχή της διαφορετικότητας, της κουλτούρας, της γλώσσας και του τρόπου ζωής της συγκεκριμένης ομάδας-στόχου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα θα προβάλει όλες τις δράσεις του με τη διεξαγωγή συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και μαθητικών συμποσίων), δημοσιεύσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, με τη παραγωγή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, αφισών, ειδικής σχολικής εφημερίδας, δημιουργίας ντοκιμαντέρ κ.ά.

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»