Α'/θμια Εκπαίδευση

Σειρά "ΓΕΙΑ ΣΑΣ"

book Το «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1» αποτελεί την πρώτη γνωριμία των μαθητών με το σχολείο και τους συμμαθητές τους. Μαθαίνουν της Α-Β και τους αριθμούς καθώς επίσης, και να σχηματίζουν συλλαβές. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο αρχάριο επίπεδο γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο του μαθητή σε μορφή .pdf pdf6,8 MB
Κατεβάστε το βιβλίο του δασκάλου σε μορφή .pdf pdf675 ΚΒ


bookΤο «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 2» καλύπτει τη θεματική ενότητα « Το σχολείο μου». Οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με το χώρο του σχολείου, να γνωρίσουν τα πρόσωπα του σχολείου, να κατανοήσουν τη λογική και τη λειτουργία του σχολικού προγράμματος και γενικά να εξοικειωθούν με τη σχολική ζωή. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο αρχάριο επίπεδο γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο του μαθητή σε μορφή .pdf pdf8,8 MB
Κατεβάστε το βιβλίο του δασκάλου σε μορφή .pdf pdf1,2 MB


bookΤο «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 3» καλύπτει τη θεματική ενότητα « Η οικογένειά μου-Το σπίτι μου». Τα παιδιά της παρέας συνοδεύουν τους μαθητές στη γνωριμία περιστάσεων καθημερινής οικογενειακής ζωής καθώς και στα είδη κατοικίας εδώ και εκεί, άλλοτε και τώρα. Οι μαθητές παρουσιάζουν και περιγράφουν τις οικογένειές τους, μαθαίνουν να σχεδιάζουν το γενεαλογικό τους δέντρο, ενώ μιλούν και σχεδιάζουν τη γειτονιά τους. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο μεσαίο επίπεδο γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο του μαθητή σε μορφή .pdf pdf10,9 MB
Κατεβάστε το βιβλίο του δασκάλου σε μορφή .pdf pdf2,6 MB


bookΤο «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 4» καλύπτει τη θεματική ενότητα « Η καθημερινή μου ζωή» με ιδιαίτερη έμφαση στο χρόνο και στην εναλλαγή των εποχών. Τα παιδιά της παρέας συνοδεύουν τους μαθητές σε περιστάσεις της καθημερινής τους ζωής. Αναλυτικότερα περιγράφουν τις δραστηριότητες των μελών της οικογένειάς τους, αφηγούνται στιγμές της καθημερινότητάς τους, έρχονται σε επαφή με τον παροιμιώδη λόγο καθώς και με μύθους και θρύλους. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο του μαθητή σε μορφή .pdf pdf10,4 MB
Κατεβάστε το βιβλίο του δασκάλου σε μορφή .pdf pdf2,7 MB

 

 

Σειρά "Το μικρό μου Λεξικό"

bookΤο «Μικρό μου Λεξικό 1» απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο γλωσσομάθειας. Περιέχει εικονογραφημένες λέξεις κατά θεματική ενότητα και δραστηριότητες για την εμπέδωση του λεξιλογίου.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf1,6 MB

 

 


bookΤο «Μικρό μου Λεξικό 2» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις και δραστηριότητες με κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών, την εκμάθηση και χρήση των ρημάτων. Η ιδιαίτερη και ευχάριστη για τα παιδιά εικονογράφηση έχει ως στόχο την εξάσκηση στην παρατήρηση, τη δυνατότητα προφορικής και γραπτής δημιουργίας ιστοριών.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf1,2 MB


bookΤο «Μικρό μου Λεξικό 3» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις και δραστηριότητες με κύριο στόχο την εμπέδωση του λεξιλογίου των θεματικών ενοτήτων «Η οικογένειά μου», «Το σπίτι μου» καθώς και την εκμάθηση και χρήση των επιθέτων. Επίσης παροτρύνει τους μαθητές να περιγράψουν και να ζωγραφίσουν τις οικογένειές τους, το σπίτι τους, τη γειτονιά τους. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο τέλος του πρώτου και στην αρχή του δεύτερου επιπέδου  γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf1,7 MB


bookΤο «Μικρό μου λεξικό 4» περιέχει εικονογραφημένες λέξεις, κείμενα και δραστηριότητες με κύριο στόχο την προφορική και γραπτή έκφραση των μαθητών σε θέματα της καθημερινής τους ζωής. Παράλληλα ενισχύει τη διαθεματικότητα και τη διαπολιτισμική επικοινωνία, με αφόρμηση τη ροή του χρόνου, την εναλλαγή των εποχών, τις γιορτές και τις παγκόσμιες ημέρες. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο τέλος του πρώτου και στην αρχή του δεύτερου επιπέδου  γλωσσομάθειας.
Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή .pdf pdf1,7 MB


img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»