Δράσεις στο Σχολείο

Ενίσχυση Πρόσβασης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

imgΟι κοινωνικοί λειτουργοί του Προγράμματος, σε συνεργασία  με τους διαμεσολαβητές, θα διερευνήσουν και θα εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων Ρομά και ιδιαίτερα των οικογενειών των μαθητών (κυρίως μητέρων) προκειμένου  να τους ενθαρρύνουν στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αλφαβητισμού των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) με στόχο τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για το απολυτήριο  Δημοτικού ή και στην εγγραφή και φοίτησή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτά.

Περισσότερα...

Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή

imgΣτόχος της δράσης είναι να καλύψει τα όποια κενά προκύπτουν από την ελλιπή πρόσβαση των παιδιών Ρομά στην προσχολική αγωγή. Δεδομένου ότι η φοίτηση στην προσχολική αγωγή είναι θεμελιώδης για την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και τη σταδιακή εξοικείωση παιδιών προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας με το σχολικό περιβάλλον, θεωρείται κρίσιμο για τα παιδιά Ρομά να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στους παιδικούς σταθμούς και το Νηπιαγωγείο, ώστε να επιτευχθεί η μετέπειτα εγγραφή τους στο σχολείο.

Το Πρόγραμμα θα αξιοποιήσει τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και διαμεσολαβητές των Ιατροκοινωικών Κέντρων (ΙΑΚ).

Περισσότερα...

Παρέμβαση για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της φοίτησης

imgΣτόχος της δράσης είναι να διευκολυνθεί η σχολική ένταξη των μαθητών της ομάδας – στόχου και παράλληλα να τους δοθεί η αναγκαία υποστήριξη, προκειμένου να αναγνωρίσουν τη σημασία της τακτικής φοίτησης αλλά και να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις.

Κάθε σχολείο είναι και θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση. Στη δράση αυτή, προβλέπονται και υποδράσεις για τμήματα ενίσχυσης της τακτικής φοίτησης και θερινά τμήματα.

Περισσότερα...

Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας

imgΣτόχος της δράσης είναι η συνεργασία ψυχολόγων και σχολείου προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ψυχοκοινωνική στήριξη οι μαθητές και γενικότερα να βελτιωθεί η δυναμική του σχολείου.

Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν τακτικές επισκέψεις στα σχολεία εφαρμογής. Οι ψυχολόγοι του Προγράμματος θα συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και θ απαρέχουν τιςυπηρεσίες τους στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας.

Περισσότερα...

Ψυχοκοινωνική Στήριξη

imgΣτόχος της δράσης είναι η συνεργασία ψυχολόγων και σχολείου προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ψυχοκοινωνική στήριξη οι μαθητές και γενικότερα να βελτιωθεί η δυναμική του σχολείου.

Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν τακτικές επισκέψεις στα σχολεία εφαρμογής. Οι ψυχολόγοι του Προγράμματος θα συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και θ απαρέχουν τιςυπηρεσίες τους στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας.

Περισσότερα...

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»