Προσχολική Αγωγή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Παρουσίαση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης.
 
Δημιουργήθηκε για τα Προγράμματα: «Ένταξη παιδιών Παλιννοστούντων & Αλλοδαπών στο σχολείο για την Α/θμια Εκπαίδευση» και «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά».
 
Υπεύθυνη Δράσης: Βούλα Παπαγιάννη
  1. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα
  2. Παγκόσμια Αναπτυξιακή Διάσταση
  3. Αντιρατσιστική Διάσταση
  4. Αγωγή Υγείας
  5. Κριτικός Καταναλωτής
  6. Περιβαλλοντική Αγωγή
  7. Αγωγή για την Ειρήνη
  8. Ο Διάλογος των Πολιτισμών
  9. Γνωστικές Περιοχές στην Προσχολική Εκπαίδευση
  10. Οι Στόχοι της Χιλιετίας

 

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»