Απρίλιος 2017: Χαρούμενο Πάσχα - Καλή Ανάσταση!

Απρίλιος 2017: Χαρούμενο Πάσχα - Καλή Ανάσταση!

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»