Δεκέμβριος 2013: Καλά Χριστούγεννα (αφίσα Προγράμματος)

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»