Πρόγραμμα: Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά 2010 - 2013. Περιγραφή Παρεμβατικών δράσεων και αποτύπωση ποιοτικών - ποσοτικών δεδομένων για τα σχολικά έτη 2010 - 2013

pdf  Εξώφυλλο

pdf  Περιγραφή - Αποτύπωση

pdf  Χάρτης Οικισμών Καταυλισμών, Σχολείων Παρέμβασης 2012-2013

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»