Ημερολόγιο Προγράμματος "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά" (2012 -2013)

 

pdf Ημερολόγιο Προγράμματος 2012-2013

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»