Σχολική Εφημερίδα "O ΡΟΜΑλέων" , τεύχ. 1 (σχ. έτος 2012 - 2013)

 

pdf Σχολική Εφημερίδα "O ΡΟΜΑλέων" , τεύχ. 1 (σχ. έτος 2012 - 2013)

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»