Φυλλάδιο: Πρόγραμμα "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά" 2010 - 2012:Παρεμβατικές δράσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών Ρομά

 Φυλλάδιο: Πρόγραμμα "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά" 2010 - 2012:Παρεμβατικές δράσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών Ρομά

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»