3ο Φυλλάδιο Ενημέρωσης - Δράση "Προαγωγή υγείας των παιδιών Ρομά" (Μάιος 2014)

 3ο Φυλλάδιο Ενημέρωσης  - Δράση "Προαγωγή υγείας των παιδιών Ρομά" (Μάιος 2014)

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»