Σεπτέμβριος 2014: Βίντεο με δράσεις των Θερινών Τμημάτων στην περιοχή Χαλανδρίου (Δημιουργοί: Δημητρίου Ευάγγελος, Αθανασίου Σταύρος)

Βίντεο με  δράσεις των Θερινών Τμημάτων  στην περιοχή Χαλανδρίου (Δημιουργοί: Δημητρίου Ευάγγελος, Αθανασίου Σταύρος)

 

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»