Σεπτέμβριος 2014: Ταινία από τις δράσεις στα Θερινά Τμήματα Αττικής (Ιούνιος - Αύγουστος 2014)- Δημιουργοί: Δημητρίου Ευάγγελος, Αθανασίου Σταύρος.

Ταινία από τις δράσεις στα Θερινά Τμήματα Αττικής (Ιούνιος - Αύγουστος 2014) - Δημιουργοί: Δημητρίου Ευάγγελος, Αθανασίου Σταύρος.

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»