Φεβρουάριος 2013: Δράση "Προαγωγή υγείας των παιδιών ρομά"

pdf  Φυλλάδιο Ενημέρωσης

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»