Ιούλιος 2012: Αναφορά στις δράσεις του Προγράμματος για την περιφέρεια Ηπείρου και Ιονίων Νήσων από τοπικές εφημερίδες

scan

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»