Μάρτιος 2014 (Αθήνα 27/03/2014): Πρόσκληση σε συνέδριο: "Ο ρόλος του διαμεσολαβητή / συντονιστή στη σχολική ένταξη των παιδιών Ρομά: Εμπειρίες και Προοπτικές"

 Πρόσκληση συνεδρίου

 Πρόγραμμα συνεδρίου

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»