Μάιος 2014 (Κέρκυρα, 29 Μαΐου 2014): Μαθητικό Συμπόσιο "Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μάθηση"

 Πρόγραμμα Μαθητικού Συμποσίου "Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην μάθηση"


img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»