Ιούνιος 2014 (11/6/2014): Μαθητικό Συμπόσιο στην Καλαμάτα "Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μάθηση"

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»