Ιούνιος 2011(12/6/2014) : Μαθητικό Συμπόσιο στην Αθήνα "Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μάθηση"

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»