ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Άνοιξη 2018

Τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνεται και το ενδιαφέρον της διδακτικής αξιοποίησης της Ρομποτικής και του Physical Computing στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ένταξη της στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

Στο Εσπερινό Γυμνάσιο Χαλκίδας, το οποίο είναι συνεργαζόμενο σχολείο με το Πρόγραμμα «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», δημιουργήθηκε μια εθελοντική ομάδα που αποτελείται από 3 μαθητές Ρομά και 3 μη Ρομά και συντονίζεται από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής κ. Τσάλλα Γεώργιο – συνεργάτη του Προγράμματος.

Στόχος των επιμορφωτικών συναντήσεων με την ομάδα είναι μέσα από  διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις και διδακτικά πλαίσια να είναι σε θέση οι μαθητές να αξιοποιήσουν τον υπολογιστή-μικροελεγκτή Raspberry Pi και σε συνδυασμό με τους κατάλληλους αισθητήρες να προσομοιώσουν ένα σύστημα οικιακού συναγερμού. Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι  μετατρέποντας έτσι την εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα. Ευνοεί την ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος, εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη μάθησή τους με την επίλυση  προβλημάτων. Υποστηρίζει τη διερευνητική μάθηση και ενισχύει τη διερευνητική στάση των μαθητών.

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»