4/7/2018: Ευχαριστήρια Επιστολή Συνεργασίας Διευθύντριας του 6ου Δ.Σ. Αγίας Βαρβάρας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 6ο ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω  για τη συνεργασία μας και αυτήν τη σχολική χρονιά. Οι στόχοι του προγράμματος οφείλω να ομολογήσω ότι θα επιθυμούσαμε να είχαν επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό, αφού τα προβλήματα της ελλιπούς φοίτησης καθώς και διακοπής φοίτησης μαθητών Ρομά είναι από τα κυρίαρχα που απασχολούν τη σχολική μας μονάδα.

Θεωρώ όμως υποχρέωσή μου να σταθώ στη σημαντική βοήθεια και προθυμία συνεργασίας, που βρήκαμε στο πρόσωπο της διαμεσολαβήτριας κας Κάρμεν καθώς και στη άψογη συνεργασία και ουσιαστική βοήθεια της Ψυχολόγου του Προγράμματος κας Μπαμπανάσιου Βασιλικής. Στην τελευταία μάλιστα οφείλω να σταθώ λίγο περισσότερο λόγω της συχνότερης και στενότερης συνεργασίας μας.

Η κα Μπαμπανάσιου τολμώ να πω, ότι είναι μια πολύ «αποτελεσματική» ψυχολόγος. Ο προσηνής χαρακτήρας της, η ηρεμία της, το σοβαρό αλλά πάντα χαμογελαστό πρόσωπό της είναι στοιχεία που εξασφάλιζαν άμεσα την οικειότητα, ώστε να την εμπιστευτούν τόσο οι μαθητές, όσο και οι ενήλικες, εκπ/κοί και γονείς, που χρειάστηκαν τις συμβουλές της και τις παρεμβάσεις της. Διαπίστωσα προσωπικά, ότι είναι εξαιρετική ακροατής, ότι έχει την ικανότητα να εναρμονίζεται άμεσαμε το «περιβάλλον», είτε αυτό είναι παρέμβαση σε ομάδα είτε σε μεμονωμένα άτομα πουκαλείται να διαχειριστεί. Διαθέτει επίσης ενσυναίσθηση, που την βοηθά να κατανοεί άμεσα το πρόβλημα και τα εγγενή χαρακτηριστικά του. Όλα αυτά την έκαναν ένα εξαιρετικό συνεργάτη για τη σχολική μονάδα, χρήσιμο και αποτελεσματικό, έτσι ώστε να κατανοήσουμε υφέρποντα προβλήματα και δυσλειτουργίες ατόμων ή ομάδων και μας βοήθησε, ώστε να πάρουμε σωστές αποφάσεις διαχείρισης.

Για αυτούς τους λόγους, αν συνεχιστεί το πρόγραμμα παρέμβασης και η συνεργασία μας και την επόμενη σχολική χρονιά,  θα εκτιμούσαμε τη δυνατότητα  επανατοποθέτησης της κα Μπαμπανάσιου με δεδομένη την άψογη συνεργασία αλλά και τη γνώση της για τις ιδιαιτερότητες  και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. Θα ήταν «πολύτιμο» επίσης, αν είναι εφικτό, να μπορούσαμε να την έχουμε στη διάθεσή  μας περισσότερο χρόνο.

Και επειδή θεωρώ, ότι εκτός από τα καλά, που πρέπει να αναφέρονται, πρέπει να εντοπίζονται και οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης , σας αναφέρω ότι  κατά την άποψή μου, το πρόγραμμα θα ήταν αποτελεσματικότερο, αν δεν ήταν τόσο αποκομμένο από τη βάση- σχολική μονάδα. Η επαφή – επικοινωνία – συνεργασία του Πανεπιστημίου με τη σχολική μονάδα πρέπει να είναι πιο ουσιαστική. Η παρέμβαση δεν πρέπει να είναι μεμονωμένη και αποσπασματική αλλά συνδεδεμένη με την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Θα ήταν χρήσιμες π.χ κάποιες επιμορφωτικές ημερίδες, ώστε να ανατροφοδοτηθούν οι συνάδελφοι από στοιχεία, στόχους και μεθόδους διδασκαλίας. Ας μη ξεχνάμε ότι για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα δεν έχουμε στόχο και σκοπό να της προσφέρουμε κάποια περιστασιακή στήριξη, όταν και αν υπάρχουν τα κονδύλια, αλλά τελικά να τη βοηθήσουμε να ενταχθεί στον κοινωνικό ιστό και τις δομές του!  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!! ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!          

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:    Α. ΜΠΑΛΤΑ

 

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»