5/3/2019: Συμμετοχή του επιστημονικού υπευθύνου και συνεργατών του Έργου σε ενημερωτική εκδήλωση για την καταπολέμηση των στερεοτύπων, προωθώντας την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας.

Ημερίδα - Χαλάνδρι

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»