9-10/5/2019 Συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο

9-10/5/2019 Συμμετοχή του επιστημονικού υπευθύνου κ. Παρθένη και συνεργατών του Προγράμματος στο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο "Η εκπαίδευση της μειονότητας και το σχολείο των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών και δικαιωμάτων στο περιβάλλον συνύπαρξης πλειονότητας και μειονότητας στη Θράκη". 

Πρόγραμμα συνεδρίου - Ξάνθη 2019

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»