Χαλκίδα 24/6/2019: Ενημερωτική Εκδήλωση με τίτλο: "Πρόγραμμα: "Ενταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά" 2016 - 2019. Πορεία, δράσεις και καλές πρακτικές"

Χαλκίδα 24/6/2019: Πρόσκληση Ενημερωτικής Εκδήλωσης

Πρόσκληση, σελίδα 2

Χαλκίδα 24/6/2019: Πρόγραμμα

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»