Δεκέμβριος 2011: Υπηρεσία «Τηλεκατάρτισης»

Υπηρεσία «Τηλεκατάρτισης» στα πλαίσια του Έργου του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»

Στο πλαίσιο του Έργου του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» έχει ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας ΚΕΔΑ-ΡΟΜΑ eClass.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Την πλατφόρμα μπορείτε να την βρείτε στην διεύθυνση (http://www.keda.gr/eclass), μέσα στην οποία θα βρείτε κατάλογο Μαθημάτων, διαθέσιμα εγχειρίδια, πληροφορίες για την ταυτότητα του, αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Από το γραφείο Τύπου

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»