Απρίλιος 2012: Εμβολιασμός παιδιών Ρομά στα Μέγαρα στο πλαίσιο Δράσεων Προαγωγής Υγείας

Εμβολιασμός των παιδιών που κατοικούν στο Βλυχό πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ
"Εκπαίδευση παιδιών Ρομά" Περισσότερα...

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»