Σεπτέμβριος 2012: Πρόγραμμα Γενικών και Τακτικών Επιμορφώσεων στην περιφέρεια Κρήτης

pdf Γενική επιμόρφωση - Τρίτη, 04/09/2012 Πανεπιστήμιο Κρήτης

pdf Τακτική επιμόρφωση - Πέμπτη, 06/09/2012 Ηράκλειο (4ο Δημοτικό Σχολείο)

pdf Τακτική επιμόρφωση - Παρασκευή, 07/09/2012 Χανιά (1ο Δημοτικό Σούδας)

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»